KARPEN PLUS logo

Co přinášejí nové dřevěné vazníky?

prolisovanými trny mají oproti klasicky sbíjeným vazníkům v několika oblastech zásadně navrch. Výhodné spojení dřeva a styčníkové desky s prolisovanými trny například umožňuj vytvářet různé tvary nosných konstrukcí, které vyhoví i náročným architektům. Oproti klasickým konstrukcím je zde také vysoká úspora řeziva, konstrukce se pyšní rychlou montáží, vysokou tuhostí, variabilitou tvarů a nízkou hmotností. Zaměřme se ale také na mýty o vaznících, které kolují mezi projektanty a laiky.

Specifika spojení dřeva a styčníkové desky s prolisovanými trny

Spojení dřeva a styčníkové desky s prolisovanými trny je zvláště výhodné proto, že umožňuje vytvářet různé tvary nosných konstrukcí, což splní požadavky i náročných architektů. Styčníková deska s prolisovanými trny je také druhým nejtužším spojem (po lepení) používaným u dřeva pro stavební účely. Samotný příhradový dřevěný vazník je pak ve stavebnictví třetím nejvyužívanějším výrobkem pro nosné účely (hned po betonu a oceli).

Porovnání technologie GANG-NAIL a vazníků sbíjených klasickým způsobem

  • U sbíjených vazníků jsou pásové pruty minimálně zdvojené (důvod je konstrukční, ne statický).
  • U sbíjených vazníků je nutno zvětšovat rozměry pásových prutů a diagonál kvůli rozmístění hřebíků (vyšší hmotnost, vyšší cena).
  • Sbíjené vazníky přinášejí slabou tuhost spojů – dotvarování konstrukce a vznik nerovností.
  • Delší montáž konstrukce sbíjených vazníků vyžaduje kvalifikované odborníky.
  • Technologie GANG-NAIL je spojená s rychlým vytvořením statického návrhu pomocí speciálního softwaru – nižší projekční cena.
  • GANG-NAIL se pyšní minimálně poloviční dobou výroby oproti klasickému způsobu – nižší realizační cena.
  • Jen u vazníků GANG-NAIL je možné zaručit opakovanou tvarovou přesnost.
  • GANG-NAIL je moderní a efektivní technologií, která se hodí i pro liniové stavby.

Platí, že jedinou výhodou použití vazníků sbíjených pomocí hřebíků je estetika konstrukce. Ta působí mohutným dojmem, což se zvláště hodí do historických budov a kostelů, nebo jako replika původního návrhu (ovšem za vyšší cenu, než při použití technologie GANG-NAIL).

Uplatnění

Dřevěné vazníky se styčníkovou deskou vyráběné technologií GANG-NAIL se uplatní při realizaci vazníkových příhradových střešních konstrukcí, u nástaveb panelových objektů, nadstaveb občanských staveb, dvouplášťových plochých střech, lehkých halových objektů a konstrukcí bednění pro inženýrské stavby.

Jedinečnost technologie – rychlá výroba i montáž

Techologie GANG-NAIL je úzce spojena se speciálním softwarem, který slouží k vytvoření statického návrhu konstrukce. Každému styčníku se na základě výpočtu určí vnitřní síly, na které se dimenzuje styčníková deska (ty mají různé rozměry a tloušťku). Speciální software umožňuje export výrobní dokumentace pomocí USB. Údaje se vloží do automatické pily, která (již bez intervence lidského faktoru) nachystá přířezy – odpadá tak měření konstrukce a dílců.

Po složení formy vazníků je možné opakovaně vyrábět stejný tvar vazníků tak dlouho, jak je potřeba. Nosnou konstrukci střechy pro rodinný dům běžných rozměrů je přitom možné vyrobit za jeden den, za další den je pak možné konstrukci na stavbě smontovat. Tato rychlost výroby a montáže je velmi výhodná i v případě krizových stavů (například požár, povodně). Stavitelé, kteří rekonstruují, jistě rychlost ocení také proto, že jsou rekonstruované stavby méně ohrožené propršením. O úspoře za práci nemluvě.

Subtilnost příhradové konstrukce

Obvyklá tloušťka příhradových vazníků je 50 mm. Již zde je tedy vidět úspornost materiálu oproti klasickým konstrukcím, kde není zvláštností profil 140 x 200 mm. Vazník působí v rovině – spolu se ztužením podélným a příčným vytváří prostorově tuhou konstrukci. Především díky vzájemně kolmým prvkům.

Vazníky větších rozměrů

Na výrobní lince není problém vyrobit vazník, který má větší rozměry – například výšku 6 m a délku 27 m. Problém však nastane při plánování odvozu konstrukce, kde jste limitováni charakterem cesty nebo velikostí nákladního vozidla. Přeprava speciální nadměrnou dopravou je k běžným akcím samozřejmě příliš nákladná. V podobných případech je možné a výhodné konstrukci rozdělit a tesařským způsobem spojit až na stavbě.

Důraz na kvalitu návrhu vazníku se vyplatí

Samotný návrh příhradového vazníku zahrnuje definování tvaru, statického schématu a zatížení. Statický výpočet a výrobní dokumentaci snadno zpracuje příslušný autorizovaný software. Jakákoli chyba při zadávání vstupních údajů tak může způsobit nesprávný výstup. V každém případě je tedy na místě, abyste požadovali kontrolu tohoto výstupu od hlavního statika stavby.

Nízké vazníky nejsou nutně levné

Mnoho investorů klade neslučitelné požadavky na návrh konstrukce (např. požadují pultový vazník na 14 metrů, v nejvyšším místě 1000 mm, v nejnižším pak 50 mm), přičemž očekávají nízkou cenu. Cenový návrh konstrukce tak může být pro stavitele velkým zklamáním – není totiž žádnou zvláštností dostat se na dvojnásobek ceny proti tzv. vyladěným tvarům od statika. Proto je důležité spolupracovat na stavebních projektech s výrobcem vazníků již od návrhu tvaru střechy (studie).

Dejte si vždy pozor, aby vás tlak na nízkou cenu díla nepřivedl k nedostatečně kvalifikovaným návrhům, které sice splní vaše požadavky finanční, nesplňují už ale zásady norem, a tedy i bezpečnosti konstrukcí. Je dobré mít na paměti, že liberalizace stavebního trhu umožnila přístup i právnickým či fyzickým osobám, které splňují požadavek odborné způsobilosti jen formálně.

Dřevěné vazníky se styčníkovou deskou vyráběné technologií GANG-NAIL nabízí například firma KARPEN PLUS. Odborníci společnosti vám jsou k dispozici také při realizaci střech na klíč, nástaveb, jízdáren a celodřevěných hal. Samozřejmostí je úzká spolupráce firemních specialistů s projektanty ve fázi zpracování stavební dokumentace.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.