KARPEN PLUS logo

Jak probíhá realizace vazníkové střechy

Vazníková konstrukce

Inspirujte se průběhem zakázky vazníkové konstrukce střechy od prvního kontaktu se zákazníkem až po předání celého díla. Řeč bude o vazníkových konstrukcích od KARPEN PLUS.

1. První kontakt – zaslání poptávky

Ideální poptávka představuje podklady zaslané s předstihem ve formátu DWG či PDF, postačí však i kvalitní, čitelná fotografie výkresu nebo i jen náčrtku. Dále je třeba přiložit stručný popis střechy, její zvláštnosti a případné změny oproti projektu. Důležitý je též půdorys posledního podlaží pod střechou s vyznačením nosných stěn, informace o tvaru střechy, její velikosti a tvaru přesahu. Pro předběžný statický výpočet je pak třeba znát místo stavby (oblast zatížení sněhem a větrem, vzdálenost pro přepravu), typ střešní krytiny a podhledu, případně i požadavek na úložný prostor ve střešní konstrukci.
Obvykle je většina informací ve výkresové dokumentaci. Rozdíl v ceně konstrukce zatížené lehkou krytinou (plech, folie) oproti vazníkům zatíženým betonovou/keramickou krytinou bývá malý, ale nezanedbatelný. Větší vliv má však zatížení sněhem. Stavba umístěná v první oblasti zatížení sněhem (70 kg/m2) bude mít vazníky ze základních profilů dřeva. Ovšem stavba například v páté oblasti zatížení sněhem (250 kg/m2 a navíc sníh převislý přes okraj střechy) bude mít vazníky zesílené, aby odolaly právě zimnímu zatížení.
Poptávka může nakonec též obsahovat přibližný termín stavby

2. Zaslání nabídky

Dodavatel zpracuje nabídku, která ve většině případů obsahuje 3D zobrazení navržené střechy a tvar základního vazníku. To slouží ke kontrole návrhu a k ujasnění rozsahu střešní konstrukce.

3. Objednávka vazníků

Po shlédnutí nabídky zákazníkem je v případě zájmu o služby dodavatele vhodné se informovat na volnou výrobní kapacitu ve vámi požadovaném termínu a domluvit si termín schůzky přímo na stavbě.

Během schůzky proběhne kontrola a doladění detailů střechy a zaměření stavby. K zaměření je nutné založené nosné zdivo. Zdivo lze přitom zaměřit již ve fázi založených rohů zdiva, mnohem pohodlnější pro zaměření je ovšem zdivo vyzděné alespoň do 1 m a výše. V některých případech je věnec v různých výškových úrovních a právě v tomto případě je nutné zaměřit až hotový věnec. Při stavbě dřevostavby se však obvykle vazníky navrhují již na odsouhlasenou výkresovou dokumentaci, kterou je nutné dodržet. V průběhu zaměření je také zhodnocen přístup pro nákladní automobil a jeřáb. Domluví se termín montáže a další podrobnosti.

4. Výroba vazníků a montáž

Zkušení statici zpracují na počítači výrobní dokumentaci vazníků a předají potřebné informace vedoucímu montáží. Staticky je navržen každý vazník. Všechny styčníkové desky a dřevěné prvky vazníků jsou posouzeny na požadavky českých technických norem. Vazníky jsou vyráběné v certifikované výrobně.
Vazníky jsou poté převezené na místo stavby, kde proběhne montáž. Montáž vazníků na běžný rodinný dům obvykle zabere 1 až 3 dny dle velikosti a složitosti konstrukce. Vazníky se rozmístí dle montážního výkresu a zajistí. V rámci montáže proběhne kotvení vazníků a jejich zavětrování. Instalují se lisovaná ztužidla, Ondřejské kříže, průběžná prkna, ztužení tlačených diagonál, ztužení dlouhých přesahů, případně další prvky nutné k zajištění prostorové stability vazníkového krovu.
Předáním díla – tedy příhradové vazníkové konstrukce – obvykle končí práce dodavatele. Ke konstrukci zákazník získá certifikáty na použité materiály a statický posudek vygenerovaný k základnímu vazníku. Shrnutím celého díla je spokojený zákazník a žádná reklamace.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.