KARPEN PLUS logo

Jak zamezit zatékání dešťových vod do společných garáží

Společné garáže, tedy řady jednotlivých garáží, najdeme na mnoha místech ČR. Na velkých sídlištích pak najdeme i patrové garážové budovy. Ovšem v době socialismu, kdy se tyto stavby nejčastěji stavěly, se šetřilo a navíc bylo požadováno jednoduché větrání. Výsledkem jsou pak tyto stavby bez střech. Střední spojovací komunikace byla pouze vyspádována a voda odtékala do kanalizační vpusti. Jak tento problém vyřešit?

Poškození zatékající vodou

Spodní patro těchto garáží pak bývá často poškozováno zatékající vodou. Porušená hydroizolace navíc též propouští vodu do nosných konstrukcí. Ty pak degradují – korodují. A nejrizikovějšími jsou detaily, čili hlavní problémy obvykle nebývají v ploše střech nebo komunikací. Právě napojení plošné hydroizolace na odvodňovací vpusti bývá nejproblémovější. Oprava již několikáté vrstvy lepenky může být nedostatečná, o to více, pokud se zanedbají detaily.

Vhodné řešení – překrytí celé stavby střechou

Vhodným řešením by mohlo být překrytí celé stavby novou střechou. Taková střecha by měla mít malý sklon a přiměřenou výšku, aby nebyl příliš narušen vzhled budovy. Celkově by to navíc měla být lehčí konstrukce, která nebude příliš zatěžovat stávající stavbu.

Boky konstrukce se ponechají zakryté roštem nebo obložením s větracími mřížkami pro dobrou cirkulaci vzduchu. Rošt je vhodné zabezpečit proti vnikání ptactva, pokud je možné celý prostor takto zabezpečit a to včetně vjezdové brány.

Střešní rovinu je přitom možné opatřit světlíky pro dostatečné osvětlení prostoru komunikace.

Příhradové vazníky KARPEN PLUS

Vhodnou nosnou konstrukcí pro takové střechy jsou pak dřevěné příhradové vazníky KARPEN PLUS, jejichž tvar lze vhodně přizpůsobit dle aktuální situace. Příhradové vazníky jsou podpírány obvodovými stěnami a s výhodou se využijí i vnitřní nosné stěny. Při rozdělení vazníků na cca 6 až 9 metrů dlouhé části lze dosáhnout levnější konstrukce oproti konstrukci překonávající rozpětí nad 10 metrů bez vnitřní podpory.

Není navíc velkým problémem podepření vazníků v různé výškové úrovni se zachováním jednoho sklonu střešní roviny.

Není třeba velkých stavebních zásahů

Při rekonstrukci společných garáží tímto způsobem obvykle nejsou nutné velké stavební zásahy. Připraví se projektová dokumentace a rozpočet stavby a ve většině případů je nutné vyřídit stavební povolení, jelikož se mění vzhled stavby. Po úvodní projektové části se přistoupí k nutným stavebním úpravám. Například se ubourají popraskané atiky a připraví se podpůrné konstrukce (např. věnce, ocelové nebo dřevěné konstrukce). Následuje výroba a montáž příhradových vazníků.

Montáž vazníků a dokončení střechy

Montáž vazníků zabere na stavbě obvykle jenom několik dnů. Nainstalují se podkladní vrstvy krytiny dle zvoleného typu samotné krytiny (obvykle PVC folie nebo plechová krytina). Po pokládce krytiny následuje dokončení přidružených konstrukcí a povrchů. Dále je nutné napojit odvodnění střechy do kanalizace nebo odvod dešťové vody vyřešit jiným vhodným způsobem.

Příhradové vazníky jsou jedním z vhodných typů konstrukcí pro nové střechy společných garáží. Novým zastřešením se vyřeší problémy se zatékající vodou, která narušuje pevnost betonových stropů a svislých konstrukcí těchto budov.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.