KARPEN PLUS logo

Představujeme nové stěnové panely KARPEN PLUS

Stěnové panely představují plošné prvky, které tvoří kostru nosných stěn dřevostaveb. Stěny lze navíc dopravit na stavbu i po částech v souvislosti se způsobem přepravy a dostupností, což usnadňuje manipulaci.

Obvodové, ale i některé vnitřní stěny jsou u budov nosné a to platí i pro dřevostavby. Nesou tedy stropy a střechu a proto musí dům ztužovat. Konstrukce jako celek musí být dostatečně tuhá také pro přenášení zatížení větrem. A právě u stěnových panelů je tuhost zajištěna půdorysným uspořádáním a bedněním stavebními deskami dostatečné pevnosti. V nosných stěnách je navíc třeba správně navrhnout překlady nad otvory pro dveře a okna. Až teprve nenosné příčky pak obvykle rozdělují vnitřní prostor na jednotlivé místnosti

Navrhování a výroba stěnových panelů

Nejprve je třeba vyřešit (vypočítat) statiku konstrukce domu a navrhnout též překlady nad okny a dveřmi. Následně se připraví výrobní dokumentace a podle ní jsou ve výrobní hale stěnové panely vyrobené. Ty jsou poté podle montážního výkresu smontované a je provedeno jejich opláštění. Společně se stěnami pak lze na stavbu dodat i vazníkovou konstrukci střechy. Hrubá stavba domu pak vyroste na základové desce během jednoho až třech dnů.

Technické parametry stěnových panelů

  • Šířka stěnového panelu se pohybuje mezi 100 až 200 mm (obvykle 140 mm nebo 160 mm).
  • Stěnové panely se konstruují z nehoblovaného stavebního řeziva, nebo sušených hoblovaných profilů KVH (podle požadovaných výsledných vlastností a ceny).
  • Stěny se rozdělí do úseků dlouhých okolo 2,5 metru kvůli jednodušší přepravě. Přeprava z výrobního areálu v Hrušovanech nad Jevišovkou se tímto zjednoduší a manipulace je možná i bez použití jeřábu.
  • Pro opláštění se nejčastěji používají OSB desky. Podle skladby stěn se volí opláštění zvenčí (ztužení difúzně uzavřené skladby) a nebo zevnitř (parobrzda, ztužení difúzně otevřené skladby).
  • Rozhodnutí o skladbě stěny se nechává vždy na zákazníkovi, jelikož existuje velmi mnoho variant a požadavků.
  • Doporučujeme však difúzně otevřenou skladbu, která umožňuje odvádění vodních par směrem ven z konstrukce. A doporučujeme také vnitřní instalační předstěnu.
  • Stěnové panely a střešní vazníky získáte od společnosti KARPEN PLUS s.r.o. včetně montáže. Tímto řešením se urychlí počáteční fáze výstavby a stavba je velmi rychle zajištěna proti dešti. Dále se pak pokračuje systémem suché výstavby, která je možná dokonce svépomocí.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.