KARPEN PLUS logo

Jak řešit štítový přesah střechy pomocí vazníků

Štítový přesah střechy lze při stavbě nového domu či rekonstrukci střechy sedlové a nebo pultové řešit několika způsoby. Co rozhoduje?

V první řadě se rozhodujeme, zda bude štít zděný a nebo bude štítovou stěnu tvořit poslední vazník položený na věnci a obložený OSB deskou. Zdivo bude samozřejmě dobře fungovat s fasádou, která tak bude spojitá. Laťování pak bude podepřené na šikmém věnci nebo podložené například fošnou.

Ovšem právě vazník obložený stavební deskou bude ideálním řešením pro dřevostavbu. Je však třeba věnovat důkladnou pozornost napojení stěny a vazníku. Štít totiž bude namáhán větrem a rozdílná tuhost konstrukcí může zapříčinit vznik trhliny v místě napojení konstrukcí.

JAKÝ ZVOLIT PŘESAH?

Malý a nebo nulový přesah? Malý přesah přes štítovou stěnu je možné vynést pouze laťováním, které může být u štítů zesíleno. Maximální délka přesahu se pak pohybuje zhruba do 300 mm. Vše je závislé na konkrétním detailu. Je též nutné uvážit velikost zatížení od krytiny a zatížení sněhem a větrem. Laťování je zároveň vhodné staticky posoudit. U řadových domků bývá též použita požární zídka.

Větší štítový přesah u vazníkové střechy je volen, pokud laťování není dostatečně únosné a přesah již přesáhne určitou délku. V tomto případě je třeba vytvořit podpůrnou konstrukci. U klasického krovu je možné konstrukci přesahu vytvořit prodloužením pozednice a vaznic, na které se umístí krajní krokev. Ovšem příhradové vazníky se ukládají obvykle přímo na věnec bez pozednice. Přesah se tedy vytvoří pomocí štítového žebříku, který je položen na krajní vazníky a štítovou zeď. Toto řešení je vhodné pro přesahy zhruba do 700 mm. Větší přesah by mohl vykazovat nadměrné deformace krajního rohu u okapu. A právě tento systém lze po sjednocení a úpravě přesahu střechy použít pro pultovou i sedlovou střechu.

Druhou možností je umístění vazniček přišroubovaných k několika krajním vazníkům a vykonzolovaných přes štítovou zeď. Na okraj se pak umístí vhodná krokev. Toto řešení se podobá klasickému krovu, jde však o velmi pracný způsob a může být problém s obložením podhledu takového přesahu. Vzhledem k ceně je obvykle použito nehoblované řezivo. Při požadavku na přiznanou konstrukci lze použít sušené hoblované KVH profily.

Speciální typ konstrukce Pohledový přesah by bylo možné řešit také pomocí křížem lepeného dřevěného panelu. Pomocí desky z CLT se vytvoří pohledová plocha, která bude vynikat svou jednoduchostí a funkčností. Bohužel je takový materiál dražší než všechny předchozí možnosti. Nejvhodnější užití tohoto materiálu by bylo u architektonicky velmi zdařilé stavby, kde mají vyšší nároky na realizaci logiku.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.