KARPEN PLUS logo

Lehké montované haly z příhradových vazníků

Rozpětí až 35 metrů (optimálně do 18-20 m bez podpůrných sloupů), rychlá a ekonomická prefabrikovaná výroba, stejně jako rychlá montáž, ale třeba i možnost trubního vedení ventilace výpletem vazníků bez omezení podchodné výšky. Proto jsou příhradové vazníky se styčníkovými deskami ideální právě pro různé konstrukce hal.

Krátká historie vazníkových konstrukcí

Dřevěné vazníkové konstrukce byly ve světě objevené zhruba před šedesáti lety, k nám ale dorazily až po roce 1989. V 60. letech sice bylo postaveno několik konstrukcí, na kterých se zkoušela technologie styčníkových desek, statické počítání styčníků však bylo hodně neefektivní a zdlouhavé, proto se vývoj na chvílí zastavil. Až příchod počítačového software umožnil rozmach vazníkových konstrukcí se styčníkovými deskami a ukázal na jejich přednosti. A právě styčníkové desky jsou dnes pilířem vazníkových konstrukcí. Vyrábí se z pozinkovaného plechu a na lisech jsou zarážené do dřevěných prvků vazníků – tato technologie získala název GANG NAIL.

Zastaralá technologie sbíjených vazníků

Setkáme se ale i s vazníky sbíjenými hřebíky, ovšem jejich jedinou výhodou je estetika – vzhled vazníkové konstrukce. Sbíjené vazníky se hodí například do historických objektů v roli replik původních krovů. Jinak ale nenajdeme na sbíjených vaznících žádné přednosti. Pásové pruty vazníků totiž musí být z konstrukčních důvodů minimálně zdvojené, rozměry pásových prutů a diagonál též musíme zvětšovat kvůli rozmisťování hřebíků, což zvyšuje hmotnost konstrukce, objem dřevěné hmoty a cenu. Vytvoření statického návrhu je navíc zdlouhavé a roste proto i cena projektu. Tuhost spojů je přitom slabá a vznikají nerovnosti. A také samotná výroba sbíjených vazníků je zhruba dvakrát pracnější, přičemž nelze zaručit tvarovou přesnost. Sbíjené vazníky se navíc vyloženě nehodí pro liniové stavby (u liniových staveb převládá jeden typ vazníků a opakuje se beze změny tvaru i několik set kusů).

Přednosti vazníků se styčníkovými deskami GANG NAIL

Vazníky spojované styčníkovými deskami GANG NAIL mohou překlenout rozpětí až 35 metrů. A proto jsou zcela ideální například k zastřešení, ovšem i kompletním konstrukcím hal, výrobních závodů, skladů a dalších typů budov, stejně jako k zastřešení nástaveb bytových domů. Právě kovové styčníkové desky umožní ušetřit oproti vazníkům sbíjeným hřebíky až 30% materiálu, přičemž je maximálně využita nosnost dřevěných profilů – vystačíme si s profily o šířce kolem 45 mm a výšce 80 až 240 mm. Další úspory plynou z rychlé výroby i montáže na místě. V hale je výroba vazníků spojovaných kovovými styčníkovými deskami až 2x rychlejší než sbíjení hřebíky. Na stavbu jsou pak vazníky dopravené v celku a nemusí být dořezávány. Dodávka zahrnuje i montážní schéma. Další úspory přináší statický výpočet a projektování konstrukce. Obě činnosti jsou snadné a rychlé a právě snadné počítačové výpočty přinášejí ohromnou variabilitu – snadno lze vyrobit libovolný tvar vazníkového krovu včetně oblouků či různých zalomených tvarů. Styčníkové desky s prolisovanými trny přitom dosahují ze všech ocelových spojovacích prostředků nejnižšího prokluzu a proto vykazují minimální deformace. Tužší formou spoje je už jen lepení dřeva. V případě malých staveb (například garáží či zahradních domků) je dokonce umožněna poměrně snadná montáž svépomocí.

Využití příhradových vazníků v průmyslu, zemědělství a obchodu

Vazníky se styčníkovými deskami GANG NAIL se používají při výstavbách a rekonstrukcích skladovacích hal, hal pro zemědělské stroje, jízdáren, provozů lehké výroby a jinde. A důvodem není jen možné rozpětí vazníkových konstrukcí až 35 m, ale i nízká hmotnost konstrukcí z příhradových vazníků, optimalizovaný návrh, který zamezí plýtvání materiálem, variabilita tvaru střechy a možnost založení staveb na základových pasech i na patkách – při stavbách lehkých hal je jednodušší i jejich založení. Díky vazníkovým konstrukcím jsou lehké jak stěnové panely, tak konstrukce krovu a pokud připočteme i lehkou střešní krytinu, je zatížení minimální.

Délka hal je přitom prakticky neomezená a rozpětí vazníků může být až proklamovaných 35m (omezení normou), optimálně do 18-20 m bez podpory – větší rozpětí je neekonomické. Prefabrikovaná výroba nejenže umožňuje rychlou montáž, ale i například možnost trubního vedení ventilace výpletem vazníků bez omezení podchodné výšky.

Konstrukční řešení

Střecha z příhradových vazníků sbíjených technologií styčníkových desek GANG NAIL může být sedlová, pultová i valbová, respektive může mít libovolný tvar. Vazníky se rozmisťují po cca 1000 mm, optimální výška v jejich hřebeni je do 2500 mm (kvůli přepravě). Stěny objektů s krovy z příhradových vazníků mohou být zděné, ocelové, dřevěné a opláštěné dle potřeby – tepelně izolované i neizolované. Ovšem dalším řešením jsou dřevěné stěnové panely s variabilní výškou i tloušťkou (tl. Od 140 mm do 200 mm). Ztužení stěn proti zatížení větrem lze řešit vně stavby i uvnitř dle dispozice – používají se výztužná žebra kolmá ke stěně. Příhradové vazníky se uplatní i při rekonstrukcích budov, přičemž umožňují i výměnu konstrukce střešního pláště po etapách. Vodorovný podhled může být uzavřený a nebo otevřený až ke střešní krytině.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.