KARPEN PLUS logo

8 důvodů, proč postavit krov z příhradových vazníků

Příhradové vazníky Gang-nail umožňují vysokou variabilitu použití pro téměř jakýkoli typ střechy za značné úspory materiálu, rychlého počítačového výpočtu a rychlé výroby, snadné a rychlé montáže, výborných statických vlastností konstrukce a její ekologičnosti.

Proč se vyhnout sbíjeným vazníkům?

Jedinou výhodou vazníků sbíjených běžnými hřebíky je estetika konstrukce. Konstrukce pak působí mohutným dojmem a je vhodná pro historické objekty v roli repliky původního krovu, který již musel být pro svůj velmi špatný stav nahrazen. Jinak na tomto řešení nenajdeme žádné klady. Pásové pruty vazníků totiž musí být z konstrukčních důvodů minimálně zdvojené, rozměry pásových prutů a diagonál musíme zvětšovat kvůli rozmisťování hřebíků, což zvyšuje hmotnost konstrukce a tedy zvětšuje hmotu, čili zvyšuje cenu. Vytvoření statického návrhu je zdlouhavé, což zvyšuje cenu projektu, tuhost spojů je slabá a vznikají nerovnosti, výroba sbíjené vazníkové konstrukce je zhruba dvakrát tak pracná a nelze přitom zaručit tvarovou přesnost. Vlastně jde o zastaralou a neefektivní technologii, která se navíc vyloženě nehodí pro liniové stavby (stavby, u kterých podstatně převládá jeden typ vazníků a opakuje se beze změny tvaru několik desítek až stovek kusů).

Dřevěné vazníkové konstrukce byly ve světě objevené zhruba před šedesáti lety, ukázaly se však být neefektivní z hlediska výpočtu. Až po roce 1989 u nás umožnil vývoj software rozvoj vazníků, jejichž pilířem se staly styčníkové desky vyrobené z pozinkovaného plechu, které jsou na lisech zarážené do dřevěných prvků vazníku.

Proč zvolit příhradové vazníky Gang-nail?

1. Variabilita konstrukcí z příhradových vazníků Gang-nail

Příhradovými vazníky spojovanými technologií Gang-nail lze vytvořit prakticky jakoukoli střešní, ale i jinou konstrukci – různé typy příhradových vazníků, hambalkové krovy, rámové konstrukce, ale i obloukové konstrukce. Příhradové vazníky Gang-nail se uplatní například i při výstavbách mostů, nebo při kompletních realizacích rámových dřevostaveb.

2. Uspoří se materiál

Klíčem k úspěchu jsou právě styčníkové desky Gang-nail, které neovlivňují dimenze dřevěných přířezů. Je proto možné dosáhnout u těchto konstrukcí úspor ve výši cca 30% dřevní hmoty oproti konstrukcím spojovaným klasickými spojovacími prostředky. Maximálně využijeme nosnost dřevěných profilů, vystačíme si s profily o šířce kolem 45 mm a výšce 80 až 240 mm. Vazníky spojované styčníkovými deskami Gang-nail přitom mohou překlenout rozpětí až 30 metrů.

3. Úspory plynoucí z prefabrikované výroby vazníků

Výroba konstrukcí z příhradových vazníků probíhá ve výrobně pomocí strojního vybavení – tedy prefabrikací. Díky prefabrikaci je výroba rychlá a vyrobené příhradové vazníky jsou vysoce přesné. V hale je výroba vazníků spojovaných kovovými styčníkovými deskami až 2x rychlejší než sbíjení hřebíky. Na stavbu jsou vazníky poté dopraveny v celku a již nemusí být dořezávány. Dodávka vždy zahrnuje montážní schéma.

Při výrobě jde o tři procesy: přípravu řeziva – řezání, jeho impregnaci a lisování. Používá se hraněné jehličnaté řezivo jakostní třídy SI (ČSN 491531). Přířezy přitom musí ve styčnících lícovat, odchylka nesmí být větší jak 1 mm. Navíc je důležité, aby bylo řezivo v místech spojů bez jakýchkoli vad – bez suků, prasklin a jiných závad. K výrobě vazníků se používá dřevo s obsahem vody maximálně 22% (podle normy). Čím ale sušší, tím lépe. Řezivo je impregnováno v impregnačním roztoku cca 30 minut až 1 hodinu, poté se nechá okapat a vysuší se. Spojování řeziva styčníkovými deskami Gang-nail probíhá na speciálním lisu, kde nesmí mezi spojkou a dřevem zůstat mezera. Styčníkové desky se osazují z obou stran vazníků, což zaručí maximální pevnost konstrukce. Styčníková deska musí zasáhnout do každého spojovaného dřevěného prvku (řeziva), návrhový software určí plochy dřeva pro styčníkovou desku v každém spoji zvlášť. Dovolené odchylky jsou oproti projektu charakterizované třídou nepřesnosti 7 (ČSN 730220). Vyrobené vazníky jsou nakonec označené pořadovými čísly, podle kterých se na stavbě montují. Vazníky jsou až do okamžiku expedice skladované ve svislé poloze na zpevněné ploše.

Běžně se používá nehoblované řezivo impregnované proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu a kotevní materiál se základovým nátěrem. Je však možné provést nátěry podle požadavků objednatele či projektanta.

4. Rychlá a snadná montáž vazníků

Montáž střešní konstrukce probíhá na staveništi velice rychle a je minimálně náročná na kvalifikovanou práci. Styčníkové desky Gang-nail s prolisovanými trny dosahují ze všech ocelových spojovacích prostředků nejnižší prokluz a proto vykazují minimální deformace. Tužší formou spoje je již jen lepení dřeva.

Nakládku, vykládku i osazování na střechu zajišťuje nejčastěji jeřáb, resp. nákladní automobil s hydraulickou rukou. Jde o nejlevnější řešení, pro ruční osazování by byl třeba velký počet pracovníků a mohlo by dojít k deformacím vazníků. Vazníky jsou upevňované alespoň na dvou místech a musí být při osazování namáhané stejným způsobem, jak byly navržené. Bez jakýchkoli problémů probíhá transport i montáž vazníků o rozměrech až 4 m (výška) a až 15 m (délka). Vazníky musí být před transportem upevněné tak, aby nedošlo k jejich poškození. Za deštivého počasí se navíc zakrývají. Součástí dodávky jsou vždy veškeré kotvící prvky a připojení příčných a podélných ztužidel.

5. Rychlý návrh konstrukce na počítači

Efektivní návrh příhradových vazníků Gang-nail se provádí pomocí specializovaného software Mitek. Tento program provádí kromě samotného návrhu (projektu) konstrukce a jejích statických výpočtů také výrobní dokumentaci, cenové kalkulace apod. Další ohromnou výhodou je variabilita. Snadno lze vyrobit libovolný tvar vazníkového krovu a jiné konstrukce včetně obklouků či různě zalomených tvarů. Právě s rozvojem počítačů byl nastartován trh s vazníkovými konstrukcemi, jelikož manuální výpočty byly zdlouhavé a nerentabilní. A stačilo udělat drobnou změnu v projektu a muselo se vše počítat znova.

6. Široká využitelnost technologie

Dřevěné vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny využijeme pro konstrukce malých rozpětí (zastřešení rodinných domků), ale i pro konstrukce velkých rozpětí (až 30 m), např. výrobních hal, skladů, zemědělských staveb, supermarketů, sportovních areálů, zastřešení panelových a jiných bytových domů.

7. Ekologičnost vazníkových konstrukcí

Příhradové vazníky s ocelovými deskami s prolisovanými trny jsou vyráběné ze dřeva, čili z obnovitelného zdroje. Výstavba touto technologií proto jen minimálně zatěžuje životní prostředí.

8. Statická výhodnost vazníkových konstrukcí

Styčníkové desky s prolisovanými trny mají z ocelových spojovacích prostředků nejmenší prokluz, konstrukce tak vykazují nejmenší deformace. Je to druhý nejtužší spoj po lepení dřeva. Využijeme přitom zcela maximálně nosnost dřevěných profilů, vystačíme si s profily o šířce kolem 45 mm a výšce 80 až 240 mm. A statické výpočty za nás provede rychle počítač.

Stavební připravenost pro vazníkové příhradové konstrukce

Je třeba vybetonované železobetonové věnce nebo průvlaky, připravit ocelovou konstrukci a nebo pozednici pro uložení vazníků. Osazení, kotvení a zavětrování jednotlivých vazníků se provádí podle projektové dokumentace zpracované výrobcem. Následná kontrola a údržba dřevěné konstrukce se provádí podle pokynů určených při předání díla.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.