KARPEN PLUS logo

Nástavbou bytového domu vytvoříme další byty

Nástavby bytových domů odstraní problémy se zatékáním do starých plochých střech, ale též vytvoří nové bytové prostory a zhodnotí tak nemovitosti. A když nechcete nástavbu, je možné dům zastřešit tak, že změníte jeho vzhled. Nástavba na bytovém domě není vyloženě nutností, ovšem jde o dobrou investici, která vyřeší více problémů najednou.

Problémy se zatékáním plochými střechami

Zatékání plochými střechami ještě více urychluje dožívání panelových, ale i zděných bytových domů. Klasické české „paneláky“ přitom byly paradoxně projektovány na životnost v řádech desítek let, nejvýše pak půlstoletí. Ovšem problém se zatékáním dešťové vody plochých střech je obecnějšího charakteru. A mnozí investoři a majitelé nemovitostí se nakonec rozhodnou zastřešit bytový (ale i rodinný) dům s plochou střechou tak, že bude mít střechu šikmou – sedlovou – byť jen mírného sklonu a nízkého štítu.

Obytná nástavba, nebo sedlová střecha?

Nástavba panelové domu nemusí být nutně obytná, stačí pouze sedlová střecha, která vodu odvede mimo budovu. Nesmíme zapomenout, že pokud není dům v rukou jednoho vlastníka, ne všichni obyvatelé připustí nové rezidenty nad sebou. Dokonce lze v takovém případě využít i vnitřní vpusti na dešťovou vodu – vodu s jejich pomocí přesměrujeme zpět z okrajů střech.

Pokud se rozhodnete pro zastřešení domu sedlovou střechou, odstraníte problémy se zatékáním dešťové vody a zvýšíte hodnotu budovy, ovšem teprve v případě střešní nástavby jde o skutečně velmi zajímavou investici a hodnota budovy se zvýší výrazně – prostě přibudou nové byty, kanceláře a nebo ateliéry. Prodejem či pronájmem těchto prostor pak získají majitelé nemovitosti významný prospěch v podobě přímých tržeb, architektonického a finančního zhodnocení nemovitosti a zároveň zamezení zatékání a vyřešení tepelné izolace střechy. Zcela logicky se též prodlouží životnost budovy.

Cena zastřešení a cena obytné nástavby

Cena nástaveb ve verzi neobytná, tedy vlastně pouze nových (nejčastěji sedlových) střech mírného sklonu a nízkého štítu, se pohybuje v relacích od cca 1.200,- Kč/m2 do cca 2.400,- Kč/m2 + DPH. U nástaveb na panelové domy navíc není často třeba řešit nový výtah, lze využít stávající možnosti.

Cena nástaveb na původní ploché střechy, kdy vzniknou nové obytné či kancelářské prostory, se pohybuje od cca 9.000,- Kč/m2 do cca 20.000,- Kč/m2.

Konstrukce nástavby či nové střechy

Konstrukčních systémů je k dispozici více, lze využít dřevo, ale i kovy a nakonec i zdivo – třeba lehký pórobeton. Materiály lze samozřejmě i kombinovat. Z těch dřevěných je nejvýhodnější vsadit na vazníkové příhradové střešní konstrukce, konkurencí jim však mohou být třeba konstrukce rámové z KVH hranolů a opláštěním OSB deskami, s vkládanou tepelnou izolací, hydroizolací a parozábranou.

Vazníkové příhradové střešní konstrukce jsou typické vysokou úsporou řeziva oproti klasickým konstrukcím trámovým, vysokou tuhostí, značným rozpětím (až do 30 m bez podpory), variabilními tvary, nízkou hmotností a rychlou montáží, která může probíhat i v zimě.

Z hlediska zatížení již existujících konstrukcí jsou příhradové vazníky mnohdy dokonce jediným možným způsobem, jak zrealizovat funkční a lehkou nástavbu, která splňuje všechny požadavky zadavatele. Čili volba konstrukčního systému se odvíjí v první řadě od statického posouzení budovy. Vzájemně kolmé prvky stěnových panelů vytvářejí prostorově tuhou konstrukci.

Velkou výhodou je samozřejmě též rychlost výstavby a suchý proces po dobu celé realizace. Je možné ponechat stávající konstrukci jednoplášťové střechy s minimálním omezením její stávající funkčnosti, čímž se snižuje riziko zatečení do spodní konstrukce při výstavbě! Vysoká variabilita tvarů exteriéru i interiéru zase umožní vyhovět i náročným architektům. Velkou výhodou je také snadné připojení instalací k těm již existujícím. Nástavby na bytové domy jsou prostě ideálním řešením, stejně jako půdní vestavby. Ovšem ty mohou být často dražší, pokud musíme postavit z trámů nový krov, jelikož ten původní již prostě zcela dosloužil.

Dobrá investice

Půdní vestavby a střešní nástavby jsou pro investory skutečně výbornou investicí, a to především ve větších městech. Lze tak totiž postavit byty i v lokalitách, kde by to jinak nebylo možné – včetně velmi lukrativních lokalit. Nesmíme přitom zapomenout, že výstavba bytů v České republice stále zůstává na prvním místě mezi investičními projekty. Nabízí totiž vynikající poměr mezi jistotou investice a výší zisk

Návratnost investic do realizací střešních nástaveb je skutečně spolehlivá. Obvykle je již stabilizován vývoj konkrétní lokality s ohledem na skladbu obyvatel a městskou infrastrukturu. Navíc však můžeme reagovat na zcela nové demografické podmínky na sídlišti – s ohledem na věkovou strukturu obyvatel totiž může dojít ke změnám požadavků na občanskou vybavenost. Pak je dokonce možné (ne-li žádoucí) upravit pro potřeby bydlení stávající objekty nebytového charakteru. Střešní nástavby lze tedy realizovat na střechách školek, škol, zdravotních středisek, kotelen, výměníkových stanic a jiných objektů.

Můžeme z domu vlastnit pouze střechu?

Jsou zde však ukryté jisté zádrhele. Ideální je, pokud se pro nástavbu na bytovém domě (či jiné budově) rozhodne jeho jediný vlastník. Další možností je, že se rozhodne společenství vlastníků bytových jednotek či bytové družstvo. Není ale téměř možné, aby zcela cizí člověk, který nemá k domu žádný vlastnický ani nájemní vztah, postavil na ploché střeše nástavbu s novými byty či vytvořil podkrovní byt či byty. Zádrhel je totiž v možnosti koupě půdního prostoru a nebo střechy – koupit je prostě NELZE!

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.