KARPEN PLUS logo

V čem předčí GANG NAIL sbíjené vazníky

Dřevěné vazníkové konstrukce byly ve světě objevené zhruba před šedesáti lety, k nám dorazily až po roce 1989 (v 60.letech bylo postaveno pár konstukcí, kde se zkoušela technologie styčníkových desek, statické počítání styčníků však bylo hodně neefektívní a zdlouhavé, proto se to vývoj na chvílí zastavil. Až vývoj software umožnil znovu rozvoj styčníkových desek.). Pilířem vazníkové konstrukce jsou styčníkové desky vyrobené z pozinkovaného plechu, které jsou na lisech zarážené do dřevěných prvků vazníku. Tato technologie získala název GANG NAIL. Běžně se ale setkáme i s vazníky sbíjenými hřebíky. Jak si vůči sobě tyto dva typy dřevěných vazníků stojí?

Kdy použít sbíjené vazníky?

V zásadě platí, že jedinou výhodou vazníků sbíjených běžnými hřebíky je estetika konstrukce. Ta působí mohutným dojmem a je vhodná pro historické objekty, v roli repliky původního krovu, který již musel být pro svůj velmi špatný stav nahrazen. Jinak na tomto řešení nenajdeme žádné klady.

Pásové pruty vazníků musí být z konstrukčních důvodů minimálně zdvojené, rozměry pásových prutů a diagonál musíme zvětšovat kvůli rozmisťování hřebíků, což zvyšuje hmotnost konstrukce a tedy zvětšuje hmotu, potažmo cenu. Vytvoření statického návrhu je zdlouhavé, což zvyšuje cenu projektu, tuhost spojů je slabá a vznikají nerovnosti, výroba vazníkové konstrukce je zhruba dvakrát tak pracná (opět vyšší cena), nelze přitom zaručit tvarovou přesnost. Vlastně je to zastaralá a neefektivní technologie, která se navíc vyloženě nehodí pro liniové stavby (stavby, u kterých podstatně převládá jeden typ vazníků a opakuje se beze změny tvaru několik set kusů).

Použití styčníkových desek GANG NAIL

Vazníky spojované styčníkovými deskami GANG NAIL mohou překlenout rozpětí až 30 metrů. Lze je proto použít i k zastřešení hal, výrobních závodů, skladů a dalších typů budov. Stejně tak jsou vhodné pro střešní nástavby panelových domů či konstrukce nových sedlových střech bytových domů. Samozřejmě jsou hojně používané i v případě domů rodinných, nejčastěji pak bungalovů.

Přednosti styčníkových desek GANG NAIL

Perex článku hovořil o úsporách a právě kovové styčníkové desky umožní ušetřit oproti vazníkům sbíjeným hřebíky až 30% materiálu. Dochází přitom k maximálnímu možnému využití nosnosti dřevěných profilů. Pro tyto konstrukce si vystačíme s profily o šířce kolem 45 mm a výšce 80 až 240 mm

Další úspory pak vyplývají z rychlé výroby i montáže na místě. V hale je výroba vazníků spojovaných kovovými styčníkovými deskami až 2x rychlejší než sbíjení hřebíky. Na stavbu je pak vazník dopraven v celku a na stavbě tedy nemusí být dořezáván. Dodávka zahrnuje i montážní schéma.

Další úspory přináší statický výpočet a projektování konstrukce. Obě činnosti jsou mnohem snazší a rychlejší. A další ohromnou výhodou je variabilita. Snadno totiž lze vyrobit libovolný tvar vazníkového krovu včetně obklouků či různých tvarů zalomených.
Styčníkové desky s prolisovanými trny dosahují ze všech ocelových spojovacích prostředků nejnižší prokluz a proto vykazují minimální deformace. Tužší formou spoje je už pouze lepení dřeva. Vazníková konstrukce je navíc ekologická – jejím základním stavebním prvkem je dřevo (obnovitelný zdroj).

Výroba vazníků se styčníkovými deskami GANG NAIL

V zásadě jde o tři procesy: příprava řeziva – řezání, jeho impregnace a lisování. Používá se hraněné jehličnaté řezivo jakostní třídy SI (ČSN 491531). Přířezy přitom musí ve styčnících lícovat, odchylka nesmí být větší jak 1 mm. Navíc je důležité, aby bylo řezivo v místech spojů bez jakýchkoli vad – bez suků, prasklin a jiných závad. K výrobě vazníků se používá dřevo s obsahem vody maximálně 22% dle požadavků normy. Čím sušší, tím však lépe.
Řezivo je poté impregnováno v impregnačním roztoku po dobu zhruba 30 minut až 1 hodina. Pak se musí řezivo nechat okapat a vysuší se.
Spojování řeziva styčníkovými deskami GANG NAIL probíhá na speciálním lisu. Mezi spojkou a dřevem přitom nesmí zůstat mezera. Styčníkové desky se osazují z obou stran vazníků, což zaručí maximální pevnost konstrukce. Styčníková deska musí zasáhnout do každého spojovaného dřevěného prvku (řeziva), návrhový software určí plochy dřeva pro styčníkovou desku v každém spoji zvlášť. Dovolené odchylky jsou oproti projektu charakterizované třídou nepřesnosti 7 (ČSN 730220). Vyrobené vazníky jsou nakonec označené pořadovými čísly, podle kterých se na stavbě montují. Vazníky jsou až do okamžiku expedice skladované ve svislé poloze na zpevněné ploše.

Doprava a montáž vazníků

Doprava i montáž jsou stejné pro sbíjené vazníky i vazníky spojované styčníkovými deskami. Nakládku, vykládku i osazování na střechu zajišťuje nejčastěji jeřáb. Jde o nejlevnější řešení, pro ruční osazování je většinou zapotřebí velký počet pracovníků, jinak může dojít k deformaci vazníků. Vazníky jsou upevňované alespoň na dvou místech. Vazníky musí být při osazování namáhané stejným způsobem, jak byly navržené. Bez jakýchkoli problémů probíhá transport i montáž vazníků o rozměrech až 4 m (výška) a až 15 m (délka). Vazníky musí být před transportem upevněné tak, aby nedošlo k jejich poškození. Za deštivého počasí se navíc zakrývají.
Důležité je, že u vazníků spojovaných styčníkovými deskami se na stavbě již neprovádějí žádné přířezy, což opět uspoří peníze. Součástí dodávky jsou veškeré kotvící prvky a připojení příčných a podélných ztužidel.

ZDROJ: www.ceskestavby.cz

Sdílet tento příspěvek

Máte zájem o KARPEN PLUS produkty a řešení pro Vaši stavbu?

KARPEN PLUS logo

Nebo nám zavolejte. Po předchozí domluvě se můžeme také osobně sejít v naší kanceláři v Brně. Dodáváme celoročně do 2 až 3 týdnu od potvrzení rozměru konstrukce.